Siapakah Pengikut Ulama Salafi yang Sebenarnya

Dalam Islam, ada 4 Imam yang menjadi mazhab atau rujukan bagi ummat muslim dalam menjalankan ajaran Islam. Mereka adalah:

1) Imam Hanafi رحمه الله lahir: 80 hijriah
2) Imam Malikiرحمه الله lahir: 93 hijriah
3) Imam Syafieرحمه الله lahir: 150 hijriah
4) Imam Hanbaliرحمه الله lahir:164 hijriah
5) Imam Asy’ari رحمه اللهlahir: 240 hijriah

Mereka ini semua ulama Salafus Sholeh atau dikenali dengan nama ulama SALAF.

Apa itu salaf?

Salaf ialah nama “zaman” yaitu merujuk kepada golongan ulama yang hidup antara kurun zaman kerosulan Nabi Muhammadﷺ hingga 300 HIJRAH. Tiga kurun pertama itu bisa diartikan 3 abad pertama (0-300 H)

1). Golongan generasi pertama dari 300 tahun hijrah itu disebut “Sahabat Nabiﷺ” karena mereka pernah bertemu Nabi ﷺ

2). Golongan generasi kedua pula disebut “Tabi’in” yaitu golongan yang pernah bertemu Sahabat nabiﷺ meski tidak pernah bertemu Nabiﷺ

3). Golongan generasi ketiga disebut sebagai “Tabi’ tabi’in” yaitu golongan yang tak pernah bertemu nabiﷻ dan sahabat tapi bertemu dengan tabi’in.
Jadi Imam Abu Hanifah رحمه الله(pencetus mazhab Hanafi) merupakan murid Sahabat Nabi maka beliau seorang TABI’IN.

Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Hanbali (Ahmad bin Hanbal رحمهم الله), Imam Asy’ari pula berguru dgn tabi’in maka mereka adalah golongan TABI’IT TABI’IN

Jadi kesemua Imam Imam yang mulia ini merupakan golongan *SALAF YG SEBENARNYA* dan pengikut mazhhab mereka lah yang paling layak digelar sbg “Salafi” atau “Salafiyah” karena “salafi” maksudnya “pengikut golongan SALAF”

Jadi beruntunglah kita NU yang masih berpegang kepada mazhab Syafi’i yang merupakan mazhab SALAF yg SEBENARNYA dan tidak lari dari paham NABI ﷺDAN SAHABAT.

Sementara Ulama Rujukan Wahabi yang Mengaku sebagai Salafi adalah sbb:

1) Ibnu Taimiyyah lahir: 661 Hijrah (lahir 361 tahun setelah berakhirnya zaman SALAF)

2) Nashiruddin Al-Albani lahir: 1333 Hijrah (mati tahun 1420 hijrah atau 1999 Masehi,lahir 1033 tahun setelah berakhirnya zaman SALAF)

3) Muhammad Abdul Wahhab (pendiri gerakan Wahabi): 1115 Hijrah (lahir 815 tahun setelah berakhirnya zaman SALAF)

4) Bin baz lahir: 1330 Hijrah (wafat tahun 1420 hijrah atau 1999 Masehi, sama dfn Albani, lahir 1030 tahun setelah berakhirnya zaman SALAF)
5) Al-Utsaimin lahir: 1928 Masehi (wafat tahun 2001), beliau lahir entah berapa ribu tahun setelah zaman SALAF

Mereka ini semua hidup di AKHIR ZAMAN kecuali Ibnu Taimiyyah yg hidup di pertengahan zaman antara zaman salaf dan zaman dajjal (akhir zaman). Saat Islam diserang oleh tentara Mongol
Tak ada sorang pun Imam rujukan mereka yg mereka ikuti hidup di zaman SALAF.

Mereka ini (ulama rujukan wahabi) semua SANGAT JAUH DARI ZAMAN SALAF tapi SANGAT ANEH apabila pengikut sekte Wahabi membanggakan diri sbg “Salafi” (pengikut Golongan Salaf) dan menyebut sebagai SALAFI WAHABI.

Sedangkan rujukan mereka adalah dari kalangan yang datang dari golongan ulama’ akhir zaman
Mereka menuding ajaran Sifat 20 Imam Asy’ari رحمه الله yang lahir tahun 240 H sebagai bid’ah yang sesat. Padahal ajaran Tauhid Uluhiyyah, dan Asma wa Shifat yang mereka ajarkan juga bid’ah dan diajarkan pada masa Khalaf, oleh orang yg lahir tahun 1115 H. Ini jelas membodohi aqidah ummat Islam.
والله اعلم

Total 382 x dibaca, hari ini 1 x

Jolali, Share ya !